توجه: ربات مجمع در تلگرام فعال شد mte_ir_bot@

دسته: اخبار

میدان سیاست تجلیگاه عقیده ها است . . .

همانگونه که در میدان نبرد تن به تن و جهاد فی سبیل الله شمشیر به دست می گیریم، در عرصه های دیگر اعم از علمی و اقتصادی و فرهنگی نیز جهادی عمل خواهیم کرد، و در عصر غیبت قائم آل محمد (ص) پیرو کسی هستیم که زمینه ساز ترین افراد برای ظهور حجت الهی است؛ […]

مشتاقانه پذیرای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم